Pokal

1980-1981
28 maj 1981 13:30
BK Frem
1 2
Vejle BK
28 maj 1981 13:30
BK Frem
1
2
Vejle BK
P